Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu


O CZYM BĘDZIE MOWA?

    
    Na kilku stronach zastanawiam się nad ważnymi dla ludzi sprawami. Oczywiście dla każdego co innego jest ważne, a co innego nie ma znaczenia. Jak da się zauważyć, zależy to od stosunku do siebie, stosunku do otoczenia bliskiego, stosunku do całego świata. Zależy też w dużym stopniu od tego, czy uważamy, iż mamy jakikolwiek wpływ na cokolowiek. O tym w treści, która jest i będzie dynamiczna i podatna na reakcje, wpływy, sugestie gości przy zachowaniu "Naszych zasad"

    Celem uporządkowania i ułatwienia użytkowania strony przyjmuję kilka zasad porządkowych:
   - Grafika nad tekstem służy uspokojeniu wzroku oraz po umieszczeniu na niej myszki powrót do początku;
   - W menu po lewej stronie oznaczam kolorem niebieskim grupy zagadnień, artykułów wokół jednego zagadnienia;
   - kolorem zielonym oznaczam artykuły rozpoczynające pewien podtemat, sygnalizacja nowości;
   - kolorem czerwonym oznaczam artykuły oczekujące na uzupełnienie, komentarz.

      List do Putina zamieściłem z prośbą o jego rozpropagowanie w bieżącej postaci, formie zmodernizowanej lub za pomocą linku, by chociaż w ten sposób okazać po prostu swoje człowieczeństwo.

      Pod zakładką Nowy temat zamieszczać będę propozycje zmian w prawie polskim w kontekście istniejącego bałaganu.


O czym będzie mowa?