Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu

CZYM JEST PODŚWIADOMOŚĆ?

    Niezależnie od światopoglądu, człowiek to suma pierwiastków: duchowego, fizycznego i psychicznego, które na siebie wzajemnie oddziałują. Jeśli komunikacja między nimi zostanie zachwiana, mogą pojawić się zaburzenia nastroju, lęki, kompleksy i niekonstruktywne zachowania.

    Elementami ludzkiej psychiki są świadomość, podświadomość i nadświadomość. Różnice pomiędzy nimi polegają na ich wzajemnych proporcjach, sposobie powstawania i kształtowania oraz na sposobie dostępu do nich.

    Podświadomość jest tą częścią ludzkiej psychiki, w której zgromadzone są treści nieuświadamiane sobie – obecne poza świadomością, mimowolne, mimowiedne. Treści podświadome pojawiają się w umyśle, rozpraszając, wkraczając w przedmiot uwagi, pomimo pragnienia przeciwstawienia się nim. Wiedzieć też należy, że ten swoisty "bank danych" cały czas rośnie, trudno jest go wymazać i jak wskazują doświadczenia z hipnozą, zawiera dane trudnodostępne, lecz nie niedostępne, a sięgające początków naszego życia osobniczego. Ważnym jest też to, iż możemy wpływać na zawartość naszej podświadomości.

    Prócz tego, że wiemy o jej istnieniu, ważnym jest zrozumienie, jak powstaje i jakie ma znaczenie w naszym życiu. Zapewne dla wielu szokiem może być to, iż ok. 95% czasu od przebudzenia do ponownego zaśnięcia wieczorem, nasz ORGANIZM funkcjonuje sterowany "pilotem" - podświadomością. Kolejnym zaskoczeniem może być fakt, że najszybszym sposobem tworzenia się i rozwoju podświadomości jest stan niezwykle zbliżony do hipnozy. W takim stanie nasz umysł funkcjonuje już w trakcie życia płodowego i jak wskazują najnowsze badania prawie do końca siódmego roku życia. Krótkie epizody funkcjonowania świadomego (podejmowanie decyzji, zastanawianie się wspólnie nad problemami) oddzielane są długimi odcinkami czasu, w którym organizm funkcjonuje sterowany podświadomością, a my rozmyślamy o tzw. niebieskich migdałach.

    Badania wskazują, że mamy wpływ na podświadomość, a poprzez nią na jakość naszego życia. Wynika z tego, że możemy decydować o tym, jak odbieramy, a raczej oceniamy świadomie różne sytuacje, w których się znajdujemy, i co zostanie zapisane w naszym "banku danych" - podświadomości. Jednak praca z podświadomością nie jest prosta i musi opierać się na pewnych zasadach.

    Najważniejszą zasadą jest to, że zmiana sposobu myślenia skutkuje zmianą naszego życia. Polega ona na tym, że gdy wprowadzimy do podświadomości przekonanie o czymś i je utrwalimy, to przekonanie przejawiać się będzie w naszym życiu poprzez osiąganie celów. Głównym problemem jest to, aby to zrozumieć. Większość ludzi uważa, że wszelkie przeszkody w dążeniu do naszych celów są zewnętrzne, gdy tymczasem większość hamulców to nasze zaprogramowane w podświadomości przekonania.

    Zastanawiając się nad tym, czym jest podświadomość dochodzimy do wniosku, że jest ona czymś w rodzaju magazynu pamięci lub dysku twardego, jak w komputerze. Nie zawsze mamy do niego dostęp.

    Problem polega na tym, że na tym dysku czy też w magazynie pamięci zapisuje się wszystko: wszystkie nasze życiowe doświadczenia, wspomnienia, skojarzenia, przekonania, realizowane umiejętności czy informacje. Zapisane wielokrotnie te same doświadczenia, skojarzenia, umiejętności, realizowane akcje utrwalają się bardziej niż zapisy incydentalne.

    Tu powstaje pierwszy problem: w określonych sytuacjach zapisy w pamięci podświadomości wypływają na wierzch i stają się odruchową reakcją naszej osobowości na sytuację. Ale problem polega także na tym, że dane zapisywane w podświadomości w magazynie pamięci nie są analizowane, nie są oceniane, są po prostu gromadzone i tak samo jak mikrofon zbiera dźwięk z różnych źródeł na sali i kieruje go do zapisu na taśmie.

    Pytanie jest następujące: czy te dane, te zapisane informacje są dobre, czy niedobre. Podświadomość nie ocenia niczego, nie jest krytyczna ani analityczna wobec tych danych. Po drugie nie bierze pod uwagę czasu - dla niej istnieje tylko i wyłącznie tu i teraz - nie ma przyszłości, nie ma przeszłości. Dlatego częste powtarzanie określonych sekwencji wydarzeń, doświadczeń, wspomnień powoduje, iż stają się one swego rodzaju wzorcami.

    W momentach, gdy po jakimś czasie dana sytuacja, dany problem pojawia się w naszej jaźni na nowo, podświadomość sięga na swój dysk twardy i podsuwa rozwiązanie, jakie było wcześniej przez nas zastosowane. I robi to natychmiast.

    Można powiedzieć, że w ten sposób następuje jakby programowanie czyli przygotowywanie naszego mózgu na działanie w określonych sytuacjach bez zastanawiania się i bez analizy, bo czasem trzeba po prostu reagować szybko.

    Jest to pułapka, bardzo poważna pułapka, ponieważ podświadomość nie analizuje pozytywnego czy negatywnego aspektu danego zachowania i podsuwa ten schemat, który jest najbardziej utrwalony, m.in. dlatego, by w różnych sytuacjach nasza reakcja polegała na tym, żeby podsunięte przez podświadomość rozwiązanie zastosować bez zastanawiania się.

    Wynika z tego wniosek kolejny, iż takie rozwiązanie ewolucyjne jest świadectwem przystosowywania do przetrwania jak najmniejszym kosztem. Jednak, gdy o tym wiemy, a wiemy, to nie jesteśmy bezbronni.

    Inaczej mówiąc możemy naszą Podświadomość kształtować. Jest to trudna praca, lecz możliwa do wykonania. W ten sposób możemy zdecydować o tym, które dane będą gromadzone w naszym magazynie pamięci, a których nie będziemy zapisywać lub będziemy wymazywać. Ale to jest już kolejny temat związany z treningiem podświadomości i sposobami wpływania na podświadomość.

Czym jest podświadomość