Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu


Zmiany w prawie

    Od wielu lat obserwujemy, jak funkcjonuje spory galimatias, zamieszanie, rozgardiasz i kolokwialnie mówiąc "burdel" w polskim prawie.

    Jedną z przyczyn jest to, iż w obiegu prawnym znajdują się akty powstałe nawet ponad 100 lat temu - poniżej wykaz:

    1. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 1920 nr 31 poz. 178 z późn. zm., która weszła w życie w dniu 21 kwietnia 1920 r. – a więc ponad 100 lat temu! Ustawa przez lata podlegała 21 nowelizacjom, przez co z pierwotnego aktu ustawy w niezmienionej językowo formie ostało się jedynie stwierdzenie zawarte pierwotnie w art. 7, a obecnie w art. 6 ust. 1 „Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne” oraz przepis dotyczący wejścia w życie ustawy.

    2. Ustawa z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. 1932 nr 26 poz. 236).

    3. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 1933 nr 39 poz. 311), która weszła w życie 30 maja 1933 r. Jej obecna treść jest w znacznej mierze odzwierciedleniem pierwotnego tekstu, zaś język został zmodernizowany w wyniku kolejnych nowelizacji (łącznie 10, ostatnia w 2018 r.).

    4. Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych (Dz. U. 1935 nr 22 poz. 129).

    5. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1936 nr 30 poz. 240).

    6. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1936 nr 30 poz. 241).
Dwie powyższe ustawy weszły w życie 24 kwietnia 1936 r. Powyższe ustawy pozostały w niezmienionym stanie od 1 stycznia 1946 r., kiedy to miały miejsce ich jedyne nowelizacje.

    7. Ustawa Prawo wekslowe Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 nr 37 poz. 282) oraz jej mniej używana obecnie siostra (weksle nadal trzymają się mocno w obrocie prawnym), ustawa Prawo czekowe Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 nr 37 poz. 283) – oba akty prawne zostały uchwalone w dniu 28 kwietnia 1936 r.

    8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. o przejęciu przez Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej należności i zobowiązań b. krajowej komisji dla włości rentowych (Dz. U. 1937 nr 29 poz. 216).

    9. Ustawa z dnia 8 kwietnia 1937 r. o zniesieniu miasta Podgórza w powiecie toruńskim, województwa pomorskiego i włączeniu go do miasta Torunia w tymże województwie (Dz. U. 1937 nr 29 poz. 217).

    10. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich (Dz. U. 1938 nr 27 poz. 242).

    11. Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pożyczkach premiowych (Dz. U. 1939 nr 33 poz. 210).

    12. Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego (Dz. U. 1939 nr 59 poz. 389).

    13. Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej (Dz. U. 1946 nr 2 poz. 5).

    14. Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. 1946 nr 3 poz. 17).


    Powyższe akty prawne powstały dawno, lecz były jedynie w różnym stopniu nowelizowane w Polsce przed III RP.
    Poniższe przykłady stron przybliżają absurdy istniejące w prawie.
    Polskie prawo absurdów
    10 największych absurdów polskiego prawa
    Martwe prawo: lista 5 nieużywanych w praktyce przepisów prawa
    10 absurdów kodeksu Ziobry
     Jednak o wiele ważniejsze są akty prawne, które w odczuciu społecznym powinny być zmienione.

Zmiany w prawie