Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu


CO Z TYM PARLAMENTEM - CO ZMIENIĆ?

    Na początek kilka dość radykalnych propozycji na temat: Parlament i okolice

    Znakomitej części społeczeństwa, szczególnie po ostatnich 35 latach III RP, może wydawać się, że bycie parlamentarzystą jest jakby ukoronowaniem kariery i czasem "spijania" śmietanki w nagrodę za zasługi dla "swojej" partii.

    Być może wprowadzenie kilku (temat do rozwinięcia) podstawowych zasad zmieniłoby to przeświadczenie, a jednocześnie uzdrowiłoby pracę Parlamentu. Poniżej propozycje zmian:

    a. Każdy poseł i senator wybierany jest do parlamentu po to, aby pracować dla dobra narodu i państwa wykorzystując do tego posiadaną wiedzę, doświadczenie, a nie znajomości z prezesem partii.

    b. Każdy poseł i senator reprezentuje w parlamencie poglądy i stanowiska swoich wyborców, a nie partii lub ugrupowania. W związku z tym pod groźbą kary pozbawienia mandatu (odpowiednie przepisy w Kodeksie Wyborczym, Regulaminie pracy Sejmu lub Senatu) zakazuje się tzw. "dyscypliny klubowej".

    c. Każdy kandydat na posła i senatora może kandydować po przedstawieniu w PKW zaświadczenia stwierdzającego jego pełną poczytalność i brak chorób psychicznych. Zaświadczenia wystawiać może tylko jedna placówka służby zdrowia kontrolowana przez PKW - dość Braunów, Kacprzaków, Godek, Dzierżawskich.

    d. Każdy poseł i senator może zmienić przynależność partyjną po zakończeniu kadencji, a nie w trakcie jej trwania. Każdy były poseł i senator, jeżeli chce kandydować do parlamentu z ramienia innej partii, może to zrobić po upływie kolejnej kadencji bez sprawowania mandatu parlamentarzysty.

    e. Każdy kandydat na posła i senatora może kandydować tylko w okręgu wyborczym, w którym mieszka na stałe minimum 6 lat - koniec spadochroniarzy.

    f. Każdy poseł i senator w trakcie trwania sesji ma prawo podczas posiedzenia Sejmu do bezpłatnego wyżywienia w stołówce sejmowej i bezpłatnego zakwaterowania w hotelu poselskim na koszt parlamentu.

    g. Każdy poseł i senator ma prawo do bezpłatnego korzystania z publicznych środków transportu (oprócz samolotów) na koszt parlamentu.

    h. Każdy poseł i senator na czas sprawowania mandatu w parlamencie zawiesza skutecznie wszelką pracę zarobkową, wszelką działalność gospodarczą oraz lobbowanie w swoim interesie (permanentna weryfikacja uprawnionego organu państwa).

    i. Każdemu posłowi i senatorowi przysługuje prawo do diety w wysokości wynagrodzenia minimalnego. Utrzymanie rodziny, biura poselskiego, samochodu, telefonu odbywa się na koszt posła lub senatora. Jeżeli kogoś nie stać na pełnienie funkcji posła lub senatora, niech zgłosi się do opieki społecznej.

    j. Każdy poseł i senator ogłasza najpóźniej dzień przed zaprzysiężeniem swój kompletny majątek (zweryfikowany przez niezależny urząd) w Monitorze Polskim. W przypadku pomyłki ( ;-) ) traci mandat z mocy prawa. Takie samo ogłoszenie zamieszcza (zweryfikowane przez niezależny urząd) w Monitorze Polskim na miesiąc przed każdorazowym wygaśnięciem mandatu nawet mimo ubiegania się o ponowny wybór.

    k. Każdy poseł i senator powołany przez prezydenta na stanowisko premiera, wicepremiera, ministra, wiceministra, inspektora, szefa lub prezesa centralnego organu administracji rządowej podległego Sejmowi, premierowi lub dowolnemu ministrowi traci mandat z mocy prawa.

    l. Wystąpienie każdego posła i senatora na mównicy lub podczas pracy w komisji nie może z mocy prawa zawierać oskarżeń przeciwko komukolwiek, a jeśli to tylko pod rygorem podania na piśmie źródła zarzutów potwierdzonego przez organ prokuratury.

Parlament