Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu

DZIWNE PYTANIA

    1. Dlaczego kościół jest święty?
    2. Skąd wiadomo, że bóg jest mężczyzną?
    3. Co hierarchowie wiedzą o seksie?
    4. Czemu w kościele panuje patriarchat?
    5. Czy Duch Święty jest mężczyzną?
    6. Jeśli Jezus urodził się jako człowiek z ciała Marii, w efekcie ciąży, która zawsze powstaje z zygoty, czyli zagnieżdżonego w ścianie macicy zapłodnionego jajeczka, to skąd się wziął plemnik i w jaki sposób przeniknął do ciała Marii?
    7 Maria z Nazaretu została zapłodniona przez Ducha Świętego bez nasienia, następnie urodziła, zachowując nienaruszone dziewictwo, po czym przez wiele lat żyła z Józefem. A kler ku…a ma problem z in vitro!
    8. Czemu w dokumentach kolonistów (Izrael był w tym czasie kolonią rzymską) Jezus został zerejestrowany jak syn Marii i Panthery - wojownika rzymskiego? - Link do artykułu
    9. Kim była Maria Magdalena, jeśli wg obyczaju żydowskiego ciało zmarłego mężczyzny przed pochówkiem mogła umyć tylko matka lub żona?
  10. Gdzie jest mowa o Wniebowzięciu Maryi?
  11. Czy Jezus był jedynakiem?
  12. Dlaczego ludzie modlą się do Maryi (Zdrowaś Mario, Różaniec), gdy Jezus w Kazaniu na Górze polecił modlić do Ojca?
  13. Dlaczego w początkach Kościoła nie było: ofiary za grzechy, odpustów umarzających karę za grzeczhy, kapłani mogli się żenić, papieże i biskupi byli omylni?
  14. Pismo Święte ujawnia, że Jezus zbawia…
        przez wiarę w Niego, a nie przez chrzest,
        przez Jego łaskę, a nie nasze zasługi,
        przez Jego skończone dzieło, a nie nasze uczynki,
        przez Jego sprawiedliwość, a nie naszą,
        przez Jego jedyną ofiarę za grzech, a nie mszę,
        przez Jego krew, a nie czyściec,
        przez Jego posłuszeństwo, nie nasze,
        przez Jego Ewangelię, a nie jej wypaczenie przez człowieka.
  15. Gdyby katolicka religia była prawdziwa nie byłoby innych religii.
        Czy gdyby religia była prawdziwa, a pierwsi ludzie poznali Boga, ich potomkowie by o Bogu zapomnieli?
        Adam z Ewą mieli dzieci (pomijając kazirodztwo), to te dzieci musiały wiedzieć o Bogu, ich dzieci też.
        Jak to możliwe, że świat zapomniał?
        Jak to możliwe, że powstały inne religie, a katolicka (ta rzekomo prawdziwa) po nich?
  16. Grzech pierworodny zakłada, że niewinne dziecko rodząc się popełnia grzech.
        To tak jak z Żydami: nazizm zakładał, że winą jest być Żydem, a nie dlatego, że coś zrobił złego.
  17. Absurdalność zbiorowej kary. Przykładami potop czy zburzenie Sodomy i Gomory.
        Za grzechy niektórych karę ponoszą wszyscy.
  18. Jezus nie był Bogiem, lecz rabinem, ktory zapoczątkował nową religię.
  19. Ukrzyżowanie Jezusa nie było potrzebne celem Zbawienia.
        Wszak Wszechmogący Bóg mógł wybaczyć ludziom bez tego.
  20. Przekonanie, że chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą wiarą jest absurdem, wszak wyznawcy wielu innych wiar uważają tak samo, więc co decyduje?
  21. Dusza nie jest duplikatem mózgu zapewniającym myślenie, świadomość i funkcjonowanie zmysłów.
        Ani myślenie, ani świadomość, ani funkcjonowanie zmysłów po śmierci mózgu nie jest możliwe.
  22. Grzech nieposłuszeństwa jednej pary w Edenie daje skutek cierpienia dla wszystkich ludzi.
  23. Potrzeba Zbawiciela jest zbędna, jak w pkt. 19.
        Ponadto Jezus będąc Bogiem wiedział, że będzie martwy przez trzy dni, czyli poświęcenie było zerowe, a bólu konania mógł uniknąć będąc Bogiem Wszechmogącym.
        Jako bóg wiedział, że bóg nie umiera nigdy.
  24. Czemu bóg pozwala na istnienie innowierców, ateistów, a hierarchowie uznają ich istnienie za niedopuszczalne?
  25. Gdzie w Pismie Święty jest mowa o czyścu?

Dziwne pytania