Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu


PRAWO KARNE

    Proponuje się dokonanie następujących zmian w Kodeksie Karnym i Kodeksie Karnym Wykonawczym.

    a. Przywrócenie kary śmierci. W drodze wyjątku za zabójstwo kara bezwzględnego dożywocia - wikt i opierunek po przepracowaniu minimalnej liczby godzin pracy fizycznej (najlepszy byłby nakaz wyprodukowania indywidualnie określonej ilości energii elektrycznej przy pomocy roweru stacjonarnego).

    b. Każdy więzień otrzymuje wikt i opierunek po przepracowaniu minimalnej liczby godzin pracy fizycznej (najlepszy byłby nakaz wyprodukowania indywidualnie określonej ilości energii elektrycznej przy pomocy roweru stacjonarnego).

    c. Każdy skazany na karę pozbawienia wolności jest bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku doprowadzany do zakładu karnego (apelacja odbywa się podczas wykonywania kary - przy ewentualnym skutecznym apelowaniu skazany otrzymuje odszkodowanie na koszt składu orzekającego karę).

    d. Areszt zabezpieczający może być stosowany wtedy, gdy są niezbite (choć niekompletne) dowody na popełnienie przestępstwa oraz obwiniony pozostający na wolności ma możliwości zmiany lub zniszczenia dowodów lub powodowanie zmiany zeznań świadków.

    e. Zeznania świadka mogą być podważone tylko wtedy, gdy istnieją niepodważalne dowody na to, iż jest chory psychicznie (pozbawienie praw publicznych - m.in. prawa zeznawania) lub na to, że mówi nieprawdę. Kara za udowodnione składanie fałszywych zeznań w realnej relacji do zagrożenia karą za postawione zarzuty.

    f. Zakaz organizacji oraz udziału w tzw. "ulicznych wyścigach" pod karą bezwzględnego więzienia i przepadku pojazdu (ów).

    g. Wprowadzenie postulowanego już wielokrotnie urzędu sędziego pokoju. Głównym założeniem jest natychmiastowy wymiar sprawiedliwości w przypadku niezbitych, niepodważalnych dowodów popełnienia przestępstwa. Kolejnym założeniem jest natychmiastowe nałożenie aresztu zapobiegawczego.

    h. Brak możliwości zwolnienia z aresztu osoby winnej za jakąkolwiek sumę pieniędzy.

    i. Wprowadzenie obligatoryjnego zakazu egzorcyzmów pod karą bezwzględnego więzienia. W szczególności dotyczy to egzorcyzmów prowadzonych pod przymusem fizycznym, psychicznym, przy wykorzystaniu dowolnej zależności, a także połączonych z wykorzystywaniem seksualnym (praktyki średniowieczne i zabobony można realizować w średniowieczu). Wszelkie tego rodzaju praktyki można byłoby prowadzić na podstawie złożonego w urzędzie państwowym wniosku osoby ubiegającej się o to i poddawanej tej praktyce. Wniosek powinien być podpisany przez osobę zdrową psychicznie (orzeczenie komisji zdrowia psychicznego), w pełni praw obywatelskich, dorosłą i uzasadniony potwierdzonymi przez świadków faktami. Sam przebieg zabiegu w całości miałby być zapisywany przez kamerę i przesyłany na serwer w czasie rzeczywistym. Dostęp do materiału ma być umożliwiony w każdym czasie rzecznikowi praw obywatelskich, osobie poddawanej zabiegowi i jej najbliższym. Uprawnienia dla osób upoważnionych do przeprowadzania egzorcyzmów wydawałaby instytucja państwowa podległa Ministerstwu Zdrowia w sposób określony w ustawie i ich wykaz powinien być dostępny w placówkach służby zdrowia oraz na stronie www.

Parwo karne