Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu


PRAWO KARNE

    Proponuje się dokonanie następujących zmian w Kodeksie Karnym i Kodeksie Karnym Wykonawczym.

    a. Przywrócenie kary śmierci. W drodze wyjątku za zabójstwo kara bezwzględnego dożywocia - wikt i opierunek po przepracowaniu minimalnej liczby godzin pracy fizycznej (najlepszy byłby nakaz wyprodukowania indywidualnie określonej ilości energii elektrycznej przy pomocy roweru stacjonarnego).

    b. Każdy więzień otrzymuje wikt i opierunek po przepracowaniu minimalnej liczby godzin pracy fizycznej (najlepszy byłby nakaz wyprodukowania indywidualnie określonej ilości energii elektrycznej przy pomocy roweru stacjonarnego).

    c. Każdy skazany na karę pozbawienia wolności jest bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku doprowadzany do zakładu karnego (apelacja odbywa się podczas wykonywania kary - przy ewentualnym skutecznym apelowaniu skazany otrzymuje odszkodowanie na koszt składu orzekającego karę).

    d. Areszt zabezpieczający może być stosowany wtedy, gdy są niezbite (choć niekompletne) dowody na popełnienie przestępstwa oraz obwiniony pozostający na wolności ma możliwości zmiany lub zniszczenia dowodów lub powodowanie zmiany zeznań świadków.

    e. Zeznania świadka mogą być podważone tylko wtedy, gdy istnieją niepodważalne dowody na to, iż jest chory psychicznie (pozbawienie praw publicznych - m.in. prawa zeznawania) lub na to, że mówi nieprawdę. Groźba kary za udowodnione składanie fałszywych zeznań.

    f. Zakaz organizacji oraz udziału w tzw. "ulicznych wyścigach" pod karą bezwzględnego więzienia i przepadku pojazdu (ów).

    g. Zakaz organizowania, prowadzenia i wspomagania procedury tzw. "egzorcyzmów" pod groźbą kary bezwzględnego więzienia. W szczególności dotyczy to egzorcyzmów prowadzonych pod przymusem fizycznym, a także połączonych z wykorzystywaniem seksualnym (praktyki średniowieczne i zabobony można realizować w średniowieczu).

Parwo karne