Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu


RÓŻNE ŚWIATY LUDZI INACZEJ

    Mówi się, że ludzie są różni. Czy chodzi o wygląd zewnętrzny, budowę organizmu, poglądy, miejsce w społeczności, czy o inne względy?
    Chodzi oczywiście o wszystko, lecz najważniejszym jest to, że każdy z nas "teoretycznie" rzecz biorąc żyje na tym samym świecie, w tym samym czasie. Czy naprawdę?
    Dlaczego jest tak, że najczęściej, gdy chodzi o zdanie, pogląd, opinię czy opis zjawiska społecznego, fizycznego, faktu przyrodniczego, itp. wypowiedzi ludzi różnią się znacząco od siebie, czasem są wręcz przeciwstawne.
    Odpowiedź ukryta jest w zdaniu poprzednim, otóż "każdy z nas teoretycznie rzecz biorąc żyje na tym samym świecie, w tym samym czasie" w sensie fizycznym, obiektywnym, niezależnym od oceny, lecz praktycznie każdy z nas żyje w swoim świecie, różnym od świata innych osób - poniżej próba wytłumaczenia tej sprzeczności (dla znakomitej większości) lub zgodności (dla bardzo niewielu).
    Każdy z tych indywidualnych światów zbudowany jest z elementów odrobinę lub bardziej niż odrobinę różniących się od siebie. Świat każdego z nas zbudowany jest na podstawie najpierw (już od życia płodowego) sygnałów dostarczanych naszemu mózgowi ze zmysłów, później na podstawie informacji przekazywanych od innych osób (z intencją lub obiektywnie - ciekawe, obiektywizm i człowiek), następnie na podstawie przebiegu procesu uczenia się, socjalizacji, itp. Istnieją też techniki wpajania człowiekowi wrażeń techniką podprogową, metodą hipnozy i wiele innych.
    Poczynając od zmysłów, które dziedziczymy po przodkach, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdy ze zmysłów przekazuje do mózgu konkretnego człowieka sygnały różniące się między sobą zarówno treścią, zakresem informacji, zniekształceniami, czasem przebiegu sygnału, itp.
    Np. opis dowolnego zjawiska przyrodniczego obserwowanego w tym samym momencie, z takiego samego stanowiska obserwacyjnego, sporządzony przez wielu różnych ludzi zawiera różną szczegółowość, różne opisy wymiarów, odległości, kolorów, dźwięków, smaków, zapachów, odczuć psychicznych, estetycznych, itp. Dlaczego?
    Narządy zmysłów każdego z nas różnią się między sobą sposobem ukształtowania, historią rozwoju, uszkodzeniami lub nadwrażliwościami, kategoryzacją (nadawaniem ważności określonym wrażeniom w stosunku do innych wrażeń) i wielu innymi parametrami.
    W ten sposób dochodzimy do wniosku, iż obraz świata budowany na podstawie wskazań naszych zmysłów, może być u każdego inny. Mimo tego, powstały w taki sposób w naszej świadomości obraz świata sugeruje, że jest to świat obiektywny i jedyny.
    Kolejny czynnik kształtujący sposób budowania obrazu naszego świata wewnętrznego to proces wychowania, uczenia się, ksztalcenia, socjalizacji, podlegania wpływom autorytetów, środowiska rówieśniczego, idoli. W tym procesie zróżnicowanie czynników jest praktycznie nie do opanowania, lecz mimo to wywiera na nas wpływy, czasem przemożne. Problem polega na tym, że praktycznie pojęcie o tym mają bardzo nieliczni. Tzw. społeczeństwo, a przynajmniej jego większość uważa, że wszyscy żyjemy w tych samych warunkach i na tym samym świecie.
    Założenie, że każdy żyje w tym samym świecie powoduje niezrozumienie postępowania innych, czasem wręcz zarzucanie głupoty, nieodpowiedzialności, złośliwości, choroby psychicznej. Dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że przeważająca większość ludzi uważa, że ich świat jest prawdziwy i jedyny (to jeszcze nie jest wielki problem, choć przeszkadza w życiu), a świat innych ludzi jest taki sam, tak więc powinni myśleć i postępować, tak jak oni.
    Jak z powyższego wynika jednakże, "obiektywny" świat każdego z nas jest inny, i jeśli tego nie rozumiemy i nie akceptujemy, to nie rozumiemy się między sobą. Każdy z nas żyje w innym świecie, o którym inni wiedzą mało lub nic, tak więc nie znają, ani nas, ani naszego świata (bariera wyobrażenia i akceptacji lub przyjęcia do wiadomości).
    Jednym z wielu czynników mających znaczenie jest różne dla każdego z nas doświadczenie życiowe, doznane porażki, odniesione zwycięstwa, otaczająca miłość i akceptacja lub obojętność czy też wrogość. Kolejnym z niedocenianych czynników jest nasza (każdego z nas) chłonność lub odporność na wpływy - głównie w dobie obecnej reaktywność na opinię innych (hejt).
    Brak wiedzy o tym zjawisku, następnie brak akceptacji jego istnienia (a istnieje naprawdę obiektywnie) powoduje trudności w porozumiewaniu się, w wymianie myśli, idei, współpracy, wspólnym dążeniu do celów. Skala tych trudności, czasem celowo podsycanych w imię partykularnych interesów pojedyńczych ludzi, grup społecznych, społeczeństw narodowych, społeczności wyznaniowych, ras, klas społecznych itp. powoduje różnorodne skutki od pomijalnych do wybuchów i prowadzenia wojen światowych.
    Jak do tej pory mówimy jedynie o potencjalnym (zapewne też rzeczywistym) zróżnicowaniu wyobrażeń osobniczych o własnym i otaczającym nas świecie.
Różne światy onacej